Nỗi niềm của ông già Noel

Nỗi niềm của ông già Noel,

Mật khẩu không đúng.

Thông tin đăng nhập không đúng.

Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.

Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

,
Xem Thêm: Giáo dục, Du Lịch, Du Học, Nỗi niềm của ông già Noel

Sưu Tầm: https://tuoitre.vn/noi-niem-cua-ong-gia-noel-20181224104952622.htm